4. sjednica Savjeta NHU “Oslonac”, održana je dana 10.08.2023. godine u prostorijama Općine Tešanj sa početkom u 16.30 sati.

Prisutni: Brkić Ajša, Unkić Nedžad, Šišić Fuad, Mujčić Edin, Alić Husein, Kantić Ahmet.
Odsutni: Ćeman Hasan i Bahtić Saša

DNEVNI RED:
1) Izvod iz zapisnika s prethodne sjednice Savjeta;
2) Informacije o tekućim projektima,
3) Obaveze iz Zapisnika sa treće sjednica, novi članovi
4) Žalba na izvedene radove Sabina Husičić Lepenica,
5) Upit JU CSR Tešanj (Sanela Krličević)
6) Upit HDD Merhamet Maglaj (Jasmin Mujaković)
7) Razno

U odnosu na prijedlog Dnevnog reda, promijenjen je redoslijed tačaka 2 i 3., te je prijedlog usvojen kao takav.

A.d. 1.
Na Zapisnik nije bilo primjedbi, te je isti usvojen jednoglasno.

A.d.2.
Po pitanju obaveza iz Zapisnika, a koje se odnose na prezentaciju NHU “Oslonac” radi povećanja broja članova, Fuad je uradio prijedlog prezentacije, te inicijalni spisak firmi koje su dostavili članovi. Nakon rasprave, usaglašeni su principi, dopune promocije i materijala:
1) Za potrebe prezentacije sačiniti promotivni letak, koji bi prilikom posjeta firmama bio podijeljen potencijalnim članovima, (Za sadržaj zadužen Fuad, print Predsjednik)
2) U svakoj od firmi koje se posjeti identificirati kontaktosobu za animiranje novih članova
3) Prezentaciju dopuniti sa mogućnošću plaćanja članarine jednokratno ili putem platnih lista
4) Svi članovi imaju obavezu da rade na kontaktu sa firmama u cilju prezentacije. Ista se obavlja u prisustvu najmanje dva člana, po potrebi i više i prilagođena je svakoj firmi ponaosob, shodno mogućnostima prije svega upravi, a tamo gdje je potrebno i uposlenicima
5) Po završetku letka (najkasnije do 20.augusta), krenuti sa promocijom, koja bi trebala okončati do kraja septembra, sa analizom novog članstva u oktobru.
6) Promociju nastaviti shodno mogućnostima i nakon isteka prvog roka.

A.d.3.
Predsjednik je informisao o aktuelnim projektima koji se trenutno izvode.
1) Objekat u vlasništvu Kondžić Alise (Pomoć) je pokrenut, te je u završnoj fazi na zadovoljstvo imenovane, budući da je sve potrebno sa izvođačem usaglašeno.
2) Objekat Bošnjak Azre (gradnja)je pokriven, te se čeka nastavak radove koji je uslovljen uklanjanjem pulceva ispod AB ploče. Izvođeč HS gradnja.
3) Objekat Šije Kruško Osman (gradnja), izvođač Neđing, u malom zastoju, te je potrebno obaviti razgovor sa izvođačem radi nastavka, zadužen Predsjednik.

A.d. 4.
Žalba na radove na objektu Husičić Sabine (pomoć). Ustanovljena pritužba imenovane, zaključeno da se zatraži izjašnjenje izvođača, da ukoliko je potrebno izađe na lice mjesta radi procjene stanje i potrebnih i mogućih mjera.

A.d.5.
Upit JU CSR Tešanj (Sanela Krličević). Obrazložio Predsjednik, te dao informaciju da je kontaktiran radi ove porodice, gdje se traži od strane NHU “Oslonac” da bude posrednik u ostvarivanju pomoći navedenoj porodici radi stambenog zbrinjavanja, a sredstva bi obezbjedio CSR Tešanj i Općina Tešanj.
Savjet je razmotrio navedeno, te nije prihvatio da bude realizator navedenog. Razlozi su slijedeći:
1) Iako je imenovana bila podnosilac aplikacije prema NHU “Oslonac”, porodica se nije nalazila na listi prioriteta.
2) Savjet je ranije informisan da je porodici nuđen smještaj u stanu u Medakovu, da porodica nije prihvatila navedeno, te je u ovakvim prilikam upitno rangiranje na listi prioriteta.
3) Sredstva koja bi dodijelila Općina za ovakav vid intervencije, bila bi podložna procesu posebne Javne nabavke, što za Oslonac usložnjava proceduru, budući da već ima ugovorene izvođače.
A.d. 6.
Zahtjev HDD Merhamet Maglaj (Jasmin Mujaković). Predsjednik je informisao da je dostavljen upit za pomoć od strane Merhameta, da postoji već dio sredstava, da se radi o demobilisanom borcu.
Zaključak: Zahtjev tretirati za Ranglistu za narednu godinu. Kako postoji podrška u prikupljanim sredstvima i partnerstvo na lokalnom nivou, već je ispunjen najvažniji preduslov za realizaciju prioriteta izvan općine Tešanj. O navedenom obavijestiti HDD Merhamet Maglaj, kontakt Predsjednik

A.d. 7.
Nije bilo rasprave.

Sastanak je završen u 17.00 sati.

ZAPISNIK VODIO:

Unkić Nedžad


KAKO POMOĆI

Kako pomoći?

Za realizaciju naših projekata svaka pomoć je dobrodošla. Pomoći možete na više načina.