30 Sjednica Savjeta nevladinog humanitarnog udruženja “Oslonac” Tešanj, održana je u četvrtak, 19. januara 2023. godine u sali Općinskog vijeća Tešanj s početkom u 16,15 sati.

Na sastanku prisutni:

Mujčić Edin, predsjednik Savjeta, i članovi Savjeta:Šišić Fuad, Alić Husein,Unkić Nedžad,

Odsutni: Huskić Adem,Turalić Emina i Brkić Ajša

Zapisnik vodi: Sekretar Ćeman Hasan

D n e v n i r e d:

1) Usvajanje zapisnika sa prethodne 29. sjednice

2) Informacije o aktuelnim projektima(Kakanj, Teslić i Doboj)

3) PRIPREMA SJEDNICE SKUPŠTINE

a/ prijedlozi priznanja 2022

b/ izgled priznanja 2022

c/ bilten 2022 (saglasnost i štampanje)

d/ prijedlozi za: predsjednika i zamjenika Skupštine, članove Nadzornog odbora i članove Savjeta

4) Ugovor sa fondacijom Mulalić

5) Usvajanje liste prioriteta sa područja općine Tešanj, za 2023 godinu.

6) Razno

Dnevni red je usvojen sa dopunom tačke 3.

Zaključci:

Ad. 1

Zapisnik sa prethodne sjednice Savjeta, usvojen jednoglasno.

Ad. 2

Predsjednik je dao informaciju o projektu izgradnje objekta za Memagić Munira, Doboj, kazavši da je urađen objekat kompletno, primopredaja je u petak 20.01.2023. godine.

Projekat Almin Mašić Kakanj, objekat je u fazi izrade krovne konstrukcije i pokrivanja.

Projekat Berbić Ismet, traži se modus da se uplate sredstva firmi koja će isporučit građevinski materijal po fer cijenama, ovaj korisnik bi sebi radio objekat, Savjet je saglasan s tim i zadužuje se Predsjednik da to iskoordinira.

Ad. 3

a/ prijedlozi priznanja 2022

Predloženo je sljedeće:

DONATOR GODINE: NISVETA ĆARIĆ Najveći iznos donacije u 2022.

ČLAN GODINE: AMEL SARAČEVIĆ Najveći iznos pojedinačne uplate člana u 2022

AKTIVISTA GODINE: utvrđena su dva prijedloga: Uposlenik CONRA doo Knjigovodstveni servis Selvedin Dubravac ili predstavnik firme Hifa oil (ona osoba koja redovno šalje izvještaje o uplatama za NHU “Oslonac”).

Zahvalnice za 2022

Vladin sektor i firme sa uplatama:

1. Općina Kakanj

2. Općina Stari Grad

3. Općina Tešanj

4. MZ MRAVIĆI

5. Saračević doo

6. TEMAL doo

7. Fondacija MULALIĆ

8. Genena doo

9. HIDRORING doo

10. ASCOM doo

Zahvalnice za 2022

Fizička lica sa uplatama više od 600,00 KM u 2022. godini:

1. Ćarić Nisveta

2. Genena doo

3. Općina-redovna dotacija

4. Hopić Armin

5. Mahmutović Mirsad

6. Ćeman Redžo

7. HIDRORING

8. Norah Halef, Riad

9. Begić Hondo Alma

10.Ljevaković Fahira

11. NTV “SMART”

12. CONRA

13. EN-projekt

Posebne zahvalnice nisu predložene.

b/ izgled priznanja 2022

Raspravljalo se o izgledu priznanja i izraženo je mišljenje da trebaju biti drugačija od prethodnih i zaključeno je da se zadužuje član Savjeta Nedžad Unkić da kontaktira “Kruško rezbarija i dizajn” Miljanovci, da predloži rješenje, ROK 7 DANA

c/ bilten 2022 (saglasnost i štampanje)

Raspravljalo se o prijedlogu biltena koji je uradio i poslao član Savjeta Fuad Šišić.

Generalno su svi saglasni sa obavezom da se isprave i dopune eventualne greške ili nedostatci,

ZADUŽENI SVI, ROK 7 DANA

d/ prijedlozi za: predsjednika i zamjenika Skupštine, članove Nadzornog odbora i članove Savjeta

za: predsjednika i zamjenika Skupštine predloženi su: Husein Alić, Osmo Saračević i Fuad Šišić, nakon rasprave je povučen prijedlog za Fuad Šišić tako da je prijedlog da rukovodstvo Skupštine u narednom mandatu ostane nepromijenjeno.

za članove Nadzornog odbora predloženi su Salih Haušić i Adem Huskić

za nove članove Savjeta: predloženi su: Ahmet Kantić i Saša Bahtić, a sa dosadašnjim članovima Aisa Brkić, Adem Huskić da se razgovara da li ostaju ili ne, član Savjeta Emina Turalić se mijenja zbog preseljenja van BIH. ZADUŽUJE SE PREDSJEDNIK, ROK 7 DANA

Ad. 4

Prihvata se Ugovor sa Fondacijom Mulalić, zadužuje se sekretar da isti potpisan proslijedi fondaciji, ROK 7 DANA

Ad. 5

Usvaja se lista prioriteta za izgradnju novih objekata sa područja općine Tešanj, za 2023 godinu kako je predloženo (slika)

Ad. 6

Po ovoj tačci se raspravljalo o problemu suspenzije email adrese NHU Oslonac, poslije rasprave zaključeno je da se zadužuje Predsjednik da riješi ovaj problem.

Takođe raspravljalo se o Ugovoru o korištenju prostorija koje trebaju udruženju zbog ažuriranja podataka ali i formalno zbog adrese, da je ista na svim dokumentima, zadužuje se Predsjednik i sekretar da riješe ovo pitanje.

Sjednice Savjeta završena je u 17,40 sati.

KAKO POMOĆI

Kako pomoći?

Za realizaciju naših projekata svaka pomoć je dobrodošla. Pomoći možete na više načina.