24. sjednice Savjeta nevladinog humanitarnog udruženja “Oslonac” Tešanj, održane je u SRIJEDU, 11.05.2022. godine u 16,15 sati u prostorijama Općine Tešanj.

Na sastanku prisutni: Fuad Šišić, Husein Alić,Nedžad Unkić, Edin Mujčić, Huskić Adem

Odsutni: Emina Turalić i Brkić Ajiša

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 23. sjednice

2. Informacije o projektima (Kakanj, Mravići)

3. Informacije i zauzimanje stava za naredni projekat sa liste prioriteta za 2022. godinu

4. Razno (Isić i Kadušić)

Ad. 1

Zapisnik je usvojen, jednoglasno, bez primjedbi.

Ad. 2

Predsjednik je upoznao prisutne o statusu projekata.

Projekat Duraković Suvad u MZ Mravići Dobojjug, je završen, ostaje da općina Dobojjug uplati svoj dio sredstava i mi izvođaču ostatak. Projekat Aldin Mašić, nema novih informacija poslije sastanka u općini Kakanj.

Ad. 3

Poslije razgovora, zaključeno je sljedeće:

 Da se ugovori jedan objekat, provjeriti dozvole za prioritet br: 3 sa liste za objekte unutar općine Tešanj,

 Tražiti dvije ponude za projekat pomoći na Tešanjci Skopljak Zehra

 Projekti koji prvi steknu uslove potpisati ugovor za njih

Ad. 4

Po ovoj tačci dnevnog reda se raspravljalo o usmenoj informaciji/zahtjevu od strane Muje Isića, da u Novom selu žive dva brata Kadušić, kojim je potrebna pomoć u smislu adaptacije postojećeg objekta.

Zaključak je da se obiđu i snimi situacija, zadužuju se sekretar i Predsjednik Edin

 Još se raspravljalo o porodici Spahić iz Logobara koja je bila prošle godine na listi za pomoć, nije realizovana, a predsjednik je iznio informaciju da on ima donatora za veći dio sredstava za ovaj objekat.

 Zaključak obići ovu porodicu zatražiti ponudu za kompletni završetak objekta, provjerit informacije, ako imamo donatora, nhu Oslonac će podržati projekat sa sredstvima predviđenim za pomoć.

 Raspravljalo se o novim pravilima za uvođenje novog predsjednika. Član Savjeta Fuad je objasnio pravila, Jednoglasno je usvojena dopuna Pravilnika.

Zaključak: dostaviti dopunu svim članovima Savjeta

Nije bilo rasprave.

Sjednica završena u 17.10 sati.


KAKO POMOĆI

Kako pomoći?

Za realizaciju naših projekata svaka pomoć je dobrodošla. Pomoći možete na više načina.