Dana, 23.09.2022. godine je izvršena primopredaja 80. novoizgrađenog objekta u naselju Mekiš, općina Tešanj. Ugovor o gradnji sa firmom HS-Sadmir Hadžikadunić Doboj je potpisan 05.07.2022. godine za standardni objekat 8,0x5,50 u iznosu od 30.000,00 KM.

Primopredaji objekta porodici su prisustvovali članovi rukovodstva NHU “Oslonac”, g-din Ibrahim Hadžibajrić, općinski načelnik Stari Grad, Sarajevo (ispred najvećeg donatora porodice), mjesni imam Suljo ef. DJEDOVIĆ, predstavnik firme HS, Sadmir Hadžikadunič te redovan pratilac svih događaja NHU “Oslonac” TV SMART kao i drugi mediji. Nakon uvodnog obraćanja od strane rukovodstva NHU “Oslonac”, uslijedila je dova koju je proučio Suljo ef., a zatim je ključeve porodici predao g-din HADŽIBAJRIĆ. Prisutni su nakon toga zajednički razgledali unutrašnjost objekta. Porodica je izrazila svoje zadovoljstvo sa izvedenim radovima i zahvalila NHU “Oslonac” i donatorima.

Pored 20.000,00 KM koju je donirala Općina Stari Grad, u finansiranju je sudjelovala kao i uvijek Općina Tešanj, ovaj puta sa 6.000,00 KM a razliku sredstava je obezbjedio NHU “Oslonac” iz sredstava članarine. Interesantno je pomenuti da je prošle godine na 70. objektu isto tako bio veliki donator sa iznosom od 21.332,00 KM (porodica Jašarevič iz Holandije).


KAKO POMOĆI

Kako pomoći?

Za realizaciju naših projekata svaka pomoć je dobrodošla. Pomoći možete na više načina.