Danas, 15.07.2022. godine, izvršena je primopredaja novoizgrađenog objekta porodici samohrane majke, Sejade Mehinović, Bukva, općina Tešanj. Ugovor o gradnji je potpisan 24.05.2022. godine sa rokom gradnje od 90 dana. Izvođač radova “HS - Sadmir Hadžikadunić” je završio radove prije roka i na zadovoljstvo porodice i NHU “Oslonac. Vrijednost potpisanog ugovora je iznosila 30.500,00 (tridesethiljadapetsto) KM i taj iznos je ostao kao takav i po završetku objekta. NHU “Oslonac” je iz sredstava članarine obezbjedio 24.500,00 KM a Općina Tešanj 6.000,00 KM. Nadzor nad radovima je uobičajeno vršio Nazif Ahmetović kao donaciju.

Nakon kratkog obraćanja Predsjednika Savjeta NHU “Oslonac” g-din Edin Mujčić, uslijedilo je učenje dove od strane mjesnog imama Ibrahim ef. Okanović, a zatim uručivanje ključeva domaćinu. Ključeve je uručio član Savjeta NHU “Oslonac”, prof. h. Adem Huskić, nekadašnji Općinski načelnik u Tešnju. Sejada je zahvalila svima koji su pomogli da joj se riješi krov nad glavom.

Primopredaju su prisustvovali i članovi rukovodstva NHU “Oslonac”, komšije i prijatelji porodice Mehinović kao i redovni pratilac TV Smart, Tešanj.


KAKO POMOĆI

Kako pomoći?

Za realizaciju naših projekata svaka pomoć je dobrodošla. Pomoći možete na više načina.